– Summer’s books collection – SOLUTIONS

Continue reading

Advertisements

Đề thi vào 10 thành phố hà nội môn tiếng anh chuyên năm 2014 ( English high school entrace test for the gifted 2014) ( key encluded)

Appropriate for B2, C1 level , who want to attend in High school for the gifted in Ha noi

Continue reading

BEC HIGHER ( summer’s books collection)(audio included)

Các chứng chỉ Cambridge English: Business Certificates được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn những kỹ năng thực hành giúp bạn thành công trong môi trường kinh doanh quốc tế nói tiếng Anh.

Cambridge English: Business Higher, còn được gọi là Business English Certificate (BEC) Higher, là chứng chỉ thứ ba trong số ba chứng chỉ. Đây là kỳ thi ở cấp độ cao.

chỉ mục

link:

Continue reading