ĐỀ THI THỬ MÔN ANH (ĐK VÀ CHUYÊN) CỦA AMS VÀ NGUYỄN HUỆ NĂM 2015


Đây là đề thi thử vào 10 môn Anh (điều kiên + chuyên) của hai trường Hà Nội – Amsterdam và trường chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi. Mỗi đề đều đã được đính kèm đáp án. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu đáng quý dành cho các bạn (đặc biệt là khối chuyên Anh) TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM: Đề thi ĐK: LINK Đề thi chuyên: LINK TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ: Đề thi ĐK: LINK Đề thi chuyên: LINK

Good luck and success !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s