CÁC TỪ VỰNG VỀ MÔI TRƯỜNG(GIỮ MÔI TRƯỜNG SANH SẠCH NÀO)


green-grass-logo

Các vấn đề môi trường
carbon footprint


tổng cộng sự thải chất carbon dioxide của một cá nhân hoặc tổ chức và các khí ga nhà xanh khác được tạo ra bởi các hành động hàng ngày của họ.

She”s been on three international flights this year, so she”s worried about her carbon footprint.
Cô ta đã đi trên 3 chuyến bay quốc tế trong năm này, vì thế cô ta lo lắng về chất thải cacbon của mình.

the greenhouse effect
một sự tăng trưởng trong khối lượng chất carbon dioxide và các khí khác trong không khí mà phần lớn các nhà khoa học cho rằng gây ra sự ấm lên của trái đất.

Pollution from cars, factories and planes all contribute to what”s known as the greenhouse effect.
Sự ô nhiễm từ xe hơi, nhà máy và máy bay đều gây ra cái được gọi là ảnh hưởng nhà xanh.

global warming / climate change
sự tăng trưởng do con người gây ra trong nhiệt độ trái đất. Các nhà khoa học sử dụng thuật ngữ “sự thay đổi khí hậu” bởi vì một phần của thế giới có thể trở nên lạnh hơn thay vì ấm hơn.

We need to lower our greenhouse gas emissions so that we can reduce the threat of global warming.
Chúng ta cần giảm sự thải khí nhà xanh để chúng ta có thể giảm sự đe dọa của sự ấm lên của trái đất.

pollution
phá hoại được gây ra cho nước, không khí…bằng các chất hoặc thải độc hại

Many of the workers complained that the pollution from the factories was making them ill.
Nhiều công nhân than phiền rằng sự ô nhiễm từ các nhà máy đã làm cho họ ốm bệnh.

Các giải pháp môi trường
a bottle bank
một thùng lớn mà con người bỏ các chai không và các vật thủy tinh khác vào để chất thủy tinh có thể được sử dụng lần nữa

We use the bottle bank in town to recycle our green, brown and clear bottles.
Chúng ta sử dụng ngân hàng chai tại trung tâm để tái sử dụng các chai màu xanh, nâu và trong.

recycle
thu nhặt và xử lý rác thải để sản xuất ra các vật liệu hữu ích mà có thể được sử dụng lại

It”s possible to recycle plastic drink cups to make pencils.
Có khả năng tái sử dụng những chiếc ly bằng nhựa để làm bút chì.

organic
không sử dụng các chất hóa học nhân tạo trong việc trồng trọt cây hoặc nuôi thú vật để lấy thịt và các sản phẩm khác

Even though organic food is a bit more expensive I think it tastes so much better because they don”t use any chemicals in making it.
Mặc dù thực phẩm sạch đắt tiền hơn nhưng tôi nghĩ nó ăn ngon hơn bởi vì họ không sử dụng bất kỳ chất hóa học nào để trồng nó.

conserve energy / electricity / power
giữ và bảo vệ cái gì đó không phí phạm

To conserve electricity, he turned his central heating down and wore more clothes instead.
Để tiết kiệm điện, anh ta giảm máy sưởi trung tâm và mặc thêm áo.

wind farm
các tua bin (các cấu trúc cao với các quạt mà được quay bằng gió) được sử dụng để sản xuất ra điện từ năng lượng gió

Everyone says they think wind farms are a good idea but no-one actually wants them near their house because they make such a racket.
Mọi người nói rằng họ cho rằng nông trại gió là một sáng kiến hay nhưng không ai thật sự muốn chúng gần nhà của mình bởi vì chúng tạo ra sự ồn ào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s