PHÂN BIỆT THÌ HTHT VÀ HTHT TIẾP DIỄN:


Hầu như không có nhiều khác biệt giữa hai thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể sử dụng hoặc thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đều được.

They’ve been working here for a long time but Andy has worked here for even longer.

Tôi làm việc ở đây cũng khá lâu rồi, nhưng Andy làm ở đây còn lâu hơn.

I’ve lived here for 10 years and she has been living here for 12 years.

Tôi sống ở đây được 10 năm, còn cô ấy sống ở đây đươc 12 năm rồi.

Để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự việc, chúng ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

We’ve been working really hard for a couple of months.

Chúng tôi đã làm việc cật lực trong mấy tháng nay.

She’s been having a hard time.

Cô ấy đang trong thời kỳ khó khăn.

Để nhấn mạnh kết quả của sự việc, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành.

I’ve made fifteen phone calls this morning.

Sáng nay, tôi đã gọi 15 cuộc gọi.

He’s written a very good report.

Anh ấy đã có một bài phóng sự rất tốt.

Hãy nhìn những ví dụ sau:

I’ve been reading this book for two months but I’ve only read half of it. It’s very difficult to read.

Tôi đã đọc quyển sách này trong 2 tháng nhưng tôi chỉ mới đọc được một nữa. Nó thật khó đọc.

She’s been trying to convince him for 20 minutes but she hasn’t managed to yet.

Cô ấy đã cố gắng thuyết phục anh ta trong 20 phút nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

They’ve been talking about this for month and they still haven’t found a solution.

Họ đã thảo luận vấn đề này trong một tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp nào.

Khi một sự việc đã kết thúc, và chúng ta có thể thấy kết quả, chúng ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

The phone bill is enormous. You’ve been calling your boyfriend in Australia, haven’t you?

Hóa đơn điện thoại này thật kinh khủng. Cậu đã gọi điện cho bạn trai của cậu ở Úc phải không?

You’re red in the face. Have you been running?

Mặt của anh thật đỏ. Anh vừa chạy xong à?

Khi trong câu có ‘ever’ or ‘never’, chúng ta dùng hiện tại hoàn thành.

I don’t know them. I’ve never met them.

Tôi không biết họ. Tôi chưa bao giờ gặp họ.

Have you ever heard anything so strange in your life?

Trong cuộc đời của mình, anh đã từng nghe chuyện gì lạ chưa?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s