/GRAMMAR IN USE/ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:PRESENT SIMPLE TENSE.


Cách dùng

Thì hiện tại đơn (The simple present) là một thì rất quan trọng trong tiếng Anh và được dùng thường xuyên để diễn tả :

Thói quen hằng ngày:

They drive to the office every day.

Hằng ngày họ lái xe đi làm.

She doesn’t come here very often.

Cô ấy không đến đây thường xuyên.

The news usually starts at 6.00 every evening.

Bản tin thường bắt đầu vào lúc 6 giờ.

Do you usually have bacon and eggs for breakfast?

Họ thường ăn sáng với bánh mì và trứng phải không?

Sự việc hay sự thật hiển nhiên:

We have two children.

Chúng tôi có 2 đứa con.

Water freezes at 0° C or 32° F.

Nước đóng băng ở 0° C hoặc 32° F.

What does this expression mean?

Cụm từ này có nghĩa là gì?

The Thames flows through London.

Sông Thames chảy qua London.

Sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo thời gian biểu hay lịch trình:

Christmas Day falls on a Monday this year.

Năm nay giáng sinh rơi vào ngày thứ Hai.

The plane leaves at 5.00 tomorrow morning.

Máy bay cất cánh vào lúc 5 giờ sáng ngày mai.

Ramadan doesn’t start for another 3 weeks.

Ramadan sẽ không bắt đầu trong 3 tuần tới.

Does the class begin at 10 or 11 this week?

Lớp học sẽ bắt đầu sẽ ngày 10 hay 11 tuần này vậy?

Suy nghĩ và cảm xúc tại thời điểm nói:

Tuy những suy nghĩ và cảm xúc này có thể chỉ mang tính nhất thời và không kéo dài chúng ta vẫn dùng thì hiện tại đơn chứ không dùng hiện tại tiếp diễn.

They don’t ever agree with us.

Họ chưa bao giờ đồng ý với chúng ta.

I think you are right.

Tôi nghĩ anh đúng.

She doesn’t want you to do it.

Cô ấy không muốn anh làm điều đó.

Do you understand what I am trying to say?

Anh có hiểu tôi đang muốn nói gì không thế?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s