Explanation of Reading Comprehension No1


3. HIỂU + TỪ VỰNG: Trong đoạn văn “gathering” ở đây có nghĩa là tụ họp. Gần nghĩa và có thể thay thế với nó là meeting. Cho nên, dáp án câu này chắc chắn là D. meeting

4. HIỂU + TỪ VỰNG: Trong bài, từ “eventful” có nghĩa là nhiều sự kiện, nhiều ký ức. memorable cũng là 1 từ có nghĩa tương tự nên ta chọn câu này đáp án B

5. HIỂU: Đây là 1 câu dễ. Ở câu trước ta thấy có sự nhắc tới neighbourhood. Chính vì  vậy, câu trả lời là B

6. HIỂU: Đây là câu tương đối dễ. Trước hết, ta phải hiểu medicine liên quan tới nghành y nói chung, law là ngành luật, bank là lĩnh vực ngân hàng, còn dentistry là lĩnh vực nha khoa. Trong bài chỉ nhắc tới lawyer (law), bank (bank) và doctor (medicine). Chỉ duy nhất dentist (dentistry) không được nhắc tới nên ta chọn A

7. HIỂU: Tailor là danh từ chỉ nghề may vá quần áo chứ không phải làm giày nên C bị loại. A liên quan tới người bán hoa nên bị loại. D là nói về sách nên bị loại. Vậy đáp án chính xác là B

8. HIỂU + THU THẬP: Đáp án là A. Đáp án này được thể hiện rõ nhất trong câu  Dr. King never forgot the community spirit he had known as a child

9. TỪ VỰNG: Đây là 1 câu KHÓ. Từ “thrive” có nghĩa là phát triển mạnh. Từ này gần nghĩa với “flourish”. Còn “achieve” có nghĩa là đạt được, “hold” là giữ, còn “surrender” có nghĩa là bao vây. Ta chọn C

10. NGỮ PHÁP: Câu 10 là câu mức độ VỪA. Ở đây, “apparently” là dường như, “inevitably” là không tránh khỏi, C là không hiểu sao còn “hastily” là vội vàng. Từ “seemingly” có nghĩa là dường như nên đáp án là A

11. Với trình độ B, đây là câu KHÓ và nó đòi hỏi NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG. Ở đây, “interfere” là can thiệp, “gargle” là súc miệng, “consume” là tiêu thụ và “associate” là liên kết. Khi đọc câu có từ “mingling” ta phải hiểu từ này có nghĩa là hoà hợp. Ta chọn D

12. HIỂU: Bạn cần xác định đề bài nói là Theo. Có nghĩa bạn phải đọc toàn bài mới biết được. Cả trong bài ta thấy rõ nhất là nói về vùng đất trù phú nơi ông King sinh ra. Còn lại A, B là không chính xác. C không đề cập đến trong đoạn văn nên đáp án câu này là D  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s