Comparision (Thể so sánh) – 2


2. So sánh hơn

Ta dùng so sánh hơn khi muốn so sánh 2 hay nhiều sự vật chính xác hơn

E.g:

Nam cao hơn Ba (Nam is taller than Ba)

Hùng học giỏi hơn Thái (Hung learns better than Thai)

Công thức :     S1+ V + comparative + than + S2

Chú ý: Comparative là thể so sánh hơn của 1 adj hoặc 1 adv. Cách dùng như sau:

– Với các tính từ có 1 âm tiết thì ta thêm đuôi ER đằng sau tính từ

– Với các tính từ có 2 âm tiết trở lên hoặc các tính từ có 1 âm tiết có đuôi thì ta thêm chữ MORE trước tính từ ấy

– Với các trạng từ thì ta thêm chữ MORE trước tính từ ấy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s